Schoonheidssalon
Mirjam Priem
Kristalstoep 70
9403 RZ Assen
Kvk:1162194
info@bellamare.nl
De huid wordt elke dag blootgesteld aan diverse schadelijke factoren....
Privacy statement | Disclaimer
Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van schoonheidssalon Bella Mare in Assen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden.
Aansprakelijkheid
Aan de informatie op Bella Mare.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De aanwezige informatie is met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Bella Mare.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de getoonde informatie.
Auteursrecht en intellectuele eigendom
Het auteursrecht op deze website berust bij Bella Mare.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bella Mare.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bella Mare.nl
Privacy policy
Bella Mare.nl houdt diverse gegevens bij. Deze bestanden bevatten informatie met betrekking tot uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het tijdstip dat u Bella Mare.nl bezoekt en welke pagina’s u bezocht heeft gedurende uw bezoek. Wanneer u een afspraak wenst te maken of een vraag heeft worden er naar uw persoonsgegevens gevraagd. Bella Mare gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. De gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik en zullen daarom niet aan derden worden verstrekt.